Цените на яйцата са толкова високи, че популярният магазин ги изтегля напълно от рафтовете – Fox Organization

Цените на яйцата са толкова високи, че популярният магазин ги изтегля напълно от рафтовете на Fox Organization

Information