Сделката със зърно в Черно море е удължена, казва ООН – DW (на английски)

Черноморската сделка за зърно е удължена, твърди ООН DW (на английски)

News