Руските трансфери на украински деца в центрове за превъзпитание и осиновяване форма на геноцид ли са? – Разговорът

Руските трансфери на украински деца в центрове за превъзпитание и осиновяване форма на геноцид ли са? Разговорът

Information