Компания за видеоигри направи бот главен изпълнителен директор и акциите й се покачиха – Business Insider

Компания за видеоигри направи бот главен изпълнителен директор и акциите й се покачиха Small business Insider

News